Tipy na nejlepší podzemí a katakomby v ČR
Sdílení

Tipy na nejlepší podzemí a katakomby v ČR

Podzemí mají punc tajemna, zároveň jsou ale praktickou ukázkou zručnosti a chytrosti našich předků. Podzemí byla využívána k přechovávání jídla a dalších věcí, sloužila jako úkryty nebo dokonce únikové cesty. Na území České republiky se jich nachází velký počet, přičemž některá jsou dokonce držitelem určitých rekordů. V horkých parních dnech výlet do chladných prostor nacházejících se pod zemí, která vzbuzují údiv nad šikovností stavitelů, přijde vhod. Na podzemí narazíte téměř v jakémkoliv městě, většina historických budov měla sklep nebo jiné chladné prostory, kde se skladovalo jídlo, pivo či další suroviny. Jen některé z nich ale opravdu stojí za to. Na druhou stranu jsou tu potom katakomby, které vzbuzují zájem samy o sobě, neboť tyto podzemní prostory sloužily pro pohřbívání zesnulých. Podobně jsou na tom také kostnice, do kterých se ukládaly lidské ostatky v podobě kostí, jež se v některých kostnicích mohou nacházet dodnes.

Jihlavské podzemí

Pokud máte rádi tajemno a duchařské příběhy, potom by vás mělo zajímat jihlavské podzemí, jež vznikalo již od 14. století. Co do velikosti patří na území České republiky na druhé místo, hned po největším Znojemském podzemním komplexu. Pro veřejnost je v Jihlavě zpřístupněno až 10 kilometrů z celkových 25 kilometrů chodeb. O množství chodeb ale ani tak nejde, zajímavější je pouhá jedna z nich, která ve tmě světélkuje. Ačkoliv by to podle odborníků měla způsobovat barva, kterou na zeď použily Němci během druhé světové války, dodnes je toto místo spojeno s tajemnem. Několikrát zde byl spatřen stín mnicha, který se pohyboval.

Slavonické podzemí

Nepatří sice k nejdelším, ale přesto k velmi zajímavým podzemím na našem území. Informace o podzemí jsou vcelku krátké, neboť se nedochoval žádný písemný materiál, který by mluvil o době vzniku nebo účelu podzemí. Teprve archeologické práce, které původně zatopené podzemí pomohly zpřístupnit, daly alespoň částečné odpovědi. Slavonické podzemí se skládá z chodeb pouze 1,5 metru vysokých a 0,5 metru širokých, jejichž účelem bylo zřejmě odvádět spodní vodu, která zaplavovala sklepy s potravinami. Vše bylo do skály ručně vyhloubeno a to již někdy ve 13. století.

Klatovské katakomby

Katakomby, které nejsou tak doslova katakomby, naleznete pod městem Klatovy. Známé jsou díky kryptě, která byla vybudována v podzemí pod jezuitským kostelem zasvěceném Neposkvrněnému početí Panny Marie a svatému Ignácovi. Do podzemí kostela byly během 17. a 18. století pohřbíváni významní členové jezuitského řádu a jejich dobrodinců, na jejichž mumifikovaná těla v rakvích se dnes můžete podívat. Těla byla díky velmi dobrým podmínkám v podzemí doslova konzervována.

Klatovské katakomby
Přejít na lokaci

Rabštejnská podzemní továrna

Z mnohem modernější doby je podzemní továrna nacházející se v Rabštejně. Ve skále zde byla zbudovaná továrna rukama vězňů z koncentračního tábora Rabštejn na přelomu let 1944 – 1945. Labyrinty podzemních chodeb jsou rozsáhlé 4,5 kilometru. V nich probíhala později výroba částí vrtulníků a letadel pro Německo a to na několika halách, kde pracovalo až několik tisíc lidí.

Letecka podzemní továrna Rabštejn
Přejít na lokaci

Táborské podzemí

Město Tábor bylo v roce 1420 založeno husity. Ti při stavbě svých domů mysleli i na své zásoby, pro které vyhloubali sklepy v hloubce až 16 metrů pod zem, přičemž v některých místech jsou až tři podlažní patra. Sklepy v táborském podzemí byly v polovině minulého století propojeny, aby tak mohly být zpřístupněny veřejnosti, díky čemuž můžete navštívit středověké podzemí dlouhé asi 500 metru, z předpokládaných 14 kilometrů, které zřejmě podzemí dohromady má. Prohlídku je možné absolvovat i s dobově oblečenou průvodkyní.

Táborské podzemí
Přejít na lokaci