Zástudánčí - Národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace Zástudánčí (100,64 ha) byla vyhlášena v roce 1952. Rozkládá se u soutoku Moravy s Bečvou, asi 4 km jihovýchodně od Tovačova. Rezervace představuje zachovalý lužní les s charakteristickou flórou a faunou podél neregulovaného toku, který je významnou lokalitou pro migraci a hnízdění ptáků. Ornitologicky je Zástudánčí územím nadregionálního významu. Bylo zaznamenáno…
Sdílej toto místo s přáteli

Další místa v okolí - Zástudánčí - Národní přírodní rezervace

Budova přerovského nádraží

Přerov nádraží

Restaurace U labutě a pension

Přerov - naučná stezka Přerovským luhem

Ústí Strhance: Na snímku je vidět ústí mlýnského náhonu Strhanec, který se odděl

Přerov Za mlýnem

Přerov - park Michalov v květu

Přerov - městský park Michalov

Turistické rozcestí Kroměříž zámek

Turistické rozcestí Kroměříž zámek

U Ornitologické stanice

Ornitologická stanice

Mlýnský náhon

Tovačovské rybníky

Tovačovská jezera

Zámek Tovačov

Zámek Tovačov

Uhřičice (u Kojetína) – Sifon, křižovatka vodních toků

Uhřičice (u Kojetína) – Sifon, křižovatka vodních toků

Pohled přes Valovou proti proudu mlýn. náhonu

Sifon u Uhřičic - křižovatka řek