Klášterní kostel sv. Vavřince v Rumburku.

Klášter kapucínů se rozšiřoval v době, kdy vládlo baroko. Kostel sv. Vavřince byl jednou z prvních staveb, které se tady stavěly. Byl postaven v barokním slohu mezi roky 1686 až 1690. Kostelní loď je obdélníková a navazuje na ni obdélníkový presbytář a kaple. Klenba je valená s lunetami. Vnitřní zařízení je barokní z 18. století. Hodnotné jsou obrazy Umučení sv. Vavřince, sv. Jana Křtitele a sv.…
Sdílej toto místo s přáteli

Další místa v okolí - Klášterní kostel sv. Vavřince v Rumburku.

Rumburk, loretánská kaple

Loretánská kaple v Rumburku.

Rumburk, západní průčelí kostela sv. Bartoloměje

Rumburk, kostel sv. Bartoloměje.

Rumburk, pomník padlým v městském parku

Rumburk, pomník padlým.

Rumburk, pohled na severní stranu náměstí.

Lužické náměstí v Rumburku.

Šmilovského ulice, vesnická památková rezervace

Šmilovského ulice v Rumburku.

Rumburk, sloup Nejsvětější Trojice

Rumburk, sloup Nejsvětější Trojice.

balustráda se sochami svatých

Rumburk – balustráda se sochami příbuzenstva Ježíše Krista před kapucínským klášterem

Loreta v Rumburku

Loreta v Rumburku

kaple Svatých schodů - exteriér

Rumburk - kaple Svatých schodů s kaplí Kalvárie