Hostinné - Dekanský kostol Najsvätejšej Trojice

Mesto Hostinné leží v Podkrkonoší v údolí na sútoku Labe a riečky Čistá približne 15 kilometrov západne od Trutnova. Prvá zmienka o Hostinnom pochádza z roku 1270 a bolo zoložené v dobe okolonizácie tunajšieho kraja za vlády českého kraľa Přemysla Otakara II.
Najstaršou architektonickou pamiatkou a zároveň i najstaršou kamennou stavbou mesta je dekanský kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý je…
Sdílej toto místo s přáteli

Další místa v okolí - Hostinné - Dekanský kostol Najsvätejšej Trojice

Budova renesanční radnice

Budova renesanční radnice

Západní část bývalého pivovaru

Hostinné - Panský pivovar

V této proluce stával Měšťanský pivovar do roku 2000

Hostinné – Měšťanský pivovar

Hostinné - Olivetská kaple

Olivetská kaple (kaple Getsemanské zahrady)

Železobetonový obloukový most i s provizoriem

Hostinné – silniční most přes Čistou

IC Hostinné

IC Hostinné

kaple Klášterská Lhota

Na kole z Hostinného za hrázděnými kaplemi

Co zažít v Krkonoších na kole

Co zažít v Krkonoších na kole

Pomník císaře Josefa II v Hostinném

Pomník císaře Josefa II v Hostinném

Radnice: Radnic s věží

Hostinné