Tichá soutěska

Hodnocení

Na základě 0 hodnocení.
Dříve nazývaná Edmundova nebo Dolní, skalnatý kaňon řeky Kamenice, poslední ze tří soutěsek na dolním toku řeky, VJV od Hřenska. Jeho stěny tvoří strmé, často kolmé skalní stěny, vystupující nad úroveň hladiny do výšky 50 až 150 metrů, s dobře patrným kvádrovým rozpadem pískovců, některé balvany se sesuly na dno kaňonu. Původně zcela nepřístupná, koncem 19. Stol. Začaly z příkazu knížete Edmunda…
Sdílej toto místo s přáteli

Další místa v okolí - Tichá soutěska

Vzájemně se vyhýbající pramice s turisty na řece Kamenici v Tiché soutěsce.

Hřensko - Edmundovy soutěsky

Hřensko

Z Hřenska na vyhlídky a na rozhledny

Divoká soutěska: loďka v Divoké soutěsce

Soutěsky Kamenice

Autobus z Děčína do Hřenska - trošku plnější

Hřensko - Mezní Louka