Edmundova (Tichá) soutěska - na pramici

Turisticky vyhledávaná soutěska na Kamenici, zejména díky převozu na pramicích (Hřensko -Mezní Louka). Mezi nástupními stanicemi nelze jít pěšky... Na pramici si vyslechnete něco málo z historie a uvidíte uměle vytvořený vodopád...
Sdílej toto místo s přáteli

Další místa v okolí - Edmundova (Tichá) soutěska - na pramici

do údolí Koutského potoka

Šaunštejn a Malá Pravčická brána

Lávky nad řekou Kamenicí

Divoká soutěska

Pravčická brána

Gabrielinou stezkou k Pravčické bráně

Vysoký most

Vyhlídka Ptačí kámen u Vysoké Lípy

Mezní Louka - Šaunštejn - Česká Silnice - Jetřichovice

Mezní Louka - Šaunštejn - Česká Silnice - Jetřichovice

pohled zpět k Mezní Louce

Pravčická Brána z Mezní Louky