Zámecký park u ploskovického zámku

První záznamy o zahradě jsou dochovány už z konce 15. století. Dozvídáme se, že se zde tehdy obdělávalyly dvě zelinářské zahrady a tři štěpnice. Zlom v architektuře celého areálu však nastal v roce 1663, kdy zdejší panství získal sasko-lauenburský vévoda Jindřich Julius, který celý prostor kolem zámku nechal upravit včetně zahrady, ve které byl nově zřízen i rybníček. Další změny zahradu potkaly…
Sdílej toto místo s přáteli

Další místa v okolí - Zámecký park u ploskovického zámku

Kavčí vrch

Kavčí vrch

Výšlap na Radobýl

Výšlap na Radobýl

Kočka

Na krásnou vyhlídku

vrcholová skalka

Křížová hora

Za kostelem do Zahořan

Dvě opomíjené "perly" v Zahořanech u Křešic

Zámek Ploskovice

Zámek Ploskovice

Ploskovice

Ploskovice

Ploskovice - zámek

Ploskovice

zadní pohled na zámek

Unikátní stavba - zámek Ploskovice

Pohled ze zámeckého parku na budovu zámku

Hrnčířské trhy na zámku v Ploskovicích